Bouwkundige keuring

BouwaanvraagHet doel van een bouwtechnische keuring is het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van een gebouw. Indien U twijfelt aan de conditie van het huis is het zinvol deze keuring uit te laten voeren. De inspectie is gebaseerd op een visuele inspectie van de redelijkerwijs bereikbare bouwdelen van het te keuren object. Er worden geen metingen gedaan, geen constructieve/bouwfysische berekeningen gemaakt en geen afwerkingen verwijderd om achterliggende constructies te inspecteren. Er wordt derhalve ook geen hak- en breekwerk verricht. Indien er twijfel over de kwaliteit van een bepaald onderdeel bestaat, wordt er een specialistisch (expertise) onderzoek geadviseerd, hetgeen wij ook kunnen verzorgen.

De voornaamste redenen om een gebouw bouwtechnisch te laten keuren zijn:

 1. Bij de aankoop van een woonhuis of bedrijfspand;
 2. Bij de verkoop van een woonhuis;
 3. Om de waarde van een woonhuis te bepalen.

De bouwkundige keuring omvat o.a.

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Bouwkundige staat van vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen. - Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststelling aanwezigheid loden waterleiding, aanwezigheid asbest, risico koolmonoxide, brandveiligheid e.d.;
 • Een kostenraming met direct noodzakelijke kosten, termijn kosten en verbeter kosten;
 • Handige bouwkundige tips en algemene informatie.

Gebreken die tijdens de bouwkundige keuring geconstateerd worden, kunnen van invloed zijn op de koopprijs van het huis.

De rapportage geeft u een objectief en gedetailleerd inzicht in gebreken en kosten. U kunt uw aankoopbeslissing hierop baseren en eventueel gebruiken in de onderhandelingen over de verkoopprijs.

Als u als verkoper van uw huis een bouwtechnisch rapport laat uitvoeren en tijdens de bezichtiging overhandigd, geeft u vertrouwen in de technische staat van het huis. De verkoper heeft een wettelijke informatieplicht. Met het bouwtechnisch rapport, in combinatie met het inlichtingsformulier, wordt hier met betrekking tot de technische staat aan voldaan.

Door een bouwkundige inspectie krijgt u tevens een inzicht in noodzakelijk toekomstig onderhoud en reperaties. Het laten uitvoeren van een bouwkundige keuring is gezien de relatief lage kosten en de zekerheid die daar tegenover staat al snel de moeite waard.

Een woning die verkocht wordt moet volgens artikel 17 B.W. “vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van hetgeen de koper heeft aanvaard” Dit houdt in dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de door hem ingeschakelde makelaar, alsmede aan potentiële kopers moet melden. Op vragen van de koper moet de verkoper eerlijk antwoorden. De informatieplicht betekent dus dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle aan hem bekende bouwtechnische gebreken en beperkende omstandigheden. Dit kan u als verkoper doen door het inlichtingenformulier dat u van de makelaar ontvangt bij aanmelding tot verkoop naar waarheid in te vullen, of, indien u geen makelaar inschakeld, dit inlichtingenformulier (wordt binnenkort geplaatst) voorafgaand aan de bouwtechnische keuring in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en aan onze inspecteur te overhandigen. De ter hand gestelde gegevens, zoals vermeld op de inlichtingenformulier, krijgen extra aandacht bij de inspectie. Naast informatieplicht van de verkoper, heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat hij onderzoek moet laten uitvoeren, opdat hij zekerheid krijgt over de woning.

terug naar VORIGE PAGINA

Nieuws & Projecten

UPDATE: woningkeuringen gaan momenteel gewoon door, maar met gepaste maatregelen ivm de coronavirus (COVID-19)

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »