FAQ

Hoe wordt een bouwkundige inspectie/keuring uitgevoerd?

Dit wordt uitgevoerd a.d.h.v. eenduidig gebruik van het Handboek Onderhoudsinspecties.

BouwaanvraagKrijg ik een garantie op de bouwkundige keuring/rapport?

Nee, de inhoudt van de rapporten die wij verzorgen is een bouwundig advies en is gebaseerd op een visuele inspectie, er zijn een hoop zaken die de zichtbaarheid van gebreken kan beinvloeden waar geen invloed op is zoals weersomstandigheden, algemene omstandigheden/afleidingen, aanwezige huisraad/afwerkingen, afleiding door aanwezige personen of huisdieren e.d. Op een gebrek dat wel of niet in het rapport staat aangegeven of dat na de keuring/inspectie zichtbaar wordt en niet in het rapport stond aangegeven, kan geen garantie worden gegeven. U krijgt wel de garantie dat de inspecteur al zijn bouwkundige kennis en ervaring gebruikt om een zo goed mogelijk en eenduidig oordeel te geven over de algehele bouwkundige staat van het object op dat moment.

Gebruikt u een standaard rapport?

Nee, de opzet/indeling van het rapport (en de werkwijze) is wel gestandaardiseerd middels de programmatuur van Plandatis, software voor vastgoed. De inhoud van ieder rapport is echter geheel op maat.

Wat staat er allemaal in het rapport

Algemene objectgegevens, bouwkundige inspectie algemene uitleg, technische staat (conditie meting), bevindingen tijdens de inspectie inclusief foto's, opmerkingen inspecteur (foto's met opmerkingen), algemene toelichting hoofd elementen (fundering/gevel/dak/interieur/installaties), Algemene voorwaarden, bijlagen A onderhoudslijst en B levensduur materialen.

Zijn de genoemde verbeterkosten rieel?

Ja, de genoemde bedragen zijn gebaseerd op algemeen geaccepteerde eenheidsprijzen van materialen en normen voor arbeid en meterieelinzet door professionele bedrijven. Deze kosten hebben betrekking op herstel van gebreken en technisch noodzakelijk onderhoud ten einde het pand terug te brengen tot een redelijke staat. Verbeteringen of verfraaiingen zijn niet opgenomen. De kostenramingen dienen uitsluitend als zodanig te worden gehanteerd en zijn niet bedoelt als een aannemersbegroting (b.v. voorrijkosten/reiskosten e.d.). Deze eenheidsprijzen worden ieder jaar geüpdate.

Kan ik de inspectie/keuring zien als een formaliteit voor de koop van het pand?

Nee, absoluut niet. Het object wordt nauwkeuring geïnspecteerd, geen ruimte wordt overgeslagen.

Is het handig dat ik als koper met de keuring/inspectie meeloop?

Dat is zeker geen probleem, dan heeft u als koper een idee wat er allemaal is nagekeken en de inspecteur geeft zaken (o.a. gebreken) aan die opvallend zijn.

Is het handig dat de verkoper tijdens de inspectie aanwezig is?

Zeker, omdat de verkoper (huidige bewoner van het pand) de geschiedenis van het pand weet en de inspecteur van relevante informatie kan voorzien over b.v. gebreken/verbouw werkzaamheden uit het verleden.

Is het belangrijk om een bouwkundige tekening van het pand te hebben?

Ja, het is belangrijk dat de inspecteur weet hoe de constructie van het pand (fundering/vloeren/dak) is uitgevoerd. Als u zorgt dat de bouwtekening tijdens de inspectie aanwezig is, dan zal de inspecteur hier foto's van maken, een kopie is dan niet nodig.

Hoe moet ik een conditie score zien?

Dat wordt aangegeven ter indicatie, hoe de staat van een bouwonderdeel op dat moment is. Het kan soms echter het beeld vertekenen, als er b.v. een ernstig gebrek maar eenmalig (= omvang) in een bouwonderdeel voorkomt, is de score voor het gehele betreffende bouwdeel/element goed, terwijl het gebrek ernstig is. De conditie score geeft echter wel een goed algemeen beeld van de staat van het gehele bouwdeel. De aanvullende tekst in het rapport, bij het betreffende bouwdeel, onderbouwd de conditie score.

Er is gekozen om de conditie van een gebouw aan te geven a.d.h.v. een zespuntschaal: van 1- uitstekend tot 6- zeer slecht. Onder de conditie van een bouw- of installatiedeel wordt de technische staat daarvan verstaan. Het meten van de conditie (uitgedrukt in een score) gebeurt op basis van de gebreken die de betreffende bouw- of installatiedelen in meer of mindere mate vertonen. De meest relevante gebreken zijn per bouw- en installatiedeel opgenomen in gebrekenlijsten, deze gebreken zitten standaard in onze programmatuur.


Handige links

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »