Tarieven

Ondergenoemde tarieven zijn vaste prijzen, inclusief reiskosten (binnen straal van 25km). Als de inhoud van het pand onbekend is, kunt u een aanname doen. Onze inspecteur stelt tijdens de keuring de juiste inhoud van de woning vast.

Keuringen Bruto inhoud Incl 21% btw
Basis keuring (bij aan-/verkoop) < 400m³
400-800m³
>800m³ per 100m³
€ 255,00
€ 275,00
€ 26,00
Plus keuring < 400m³
400-800m³
>800m³ per 100m³
€ 320,00
€ 340,00
€ 33,00
Pluskeuring NHG
PDF voorbeeld rapportage
< 400m³
400-800m³
>800m³ per 100m³
€ 340,00
€ 360,00
€ 35,00
Meeloopkeuring < 400m³
400-800m³
>800m³ per 100m³
€ 175,00
€ 250,00
€ 26,00
NHG keuring < 500m³
elke 100m³ meer
€ 295,00
€ 30,00
Quickscan bedrijfspanden >800m³ €400,-

 

Overige diensten Incl 21% btw
vooropname / o-meting basis 265,-
Vooropname uitgebreid (inclusief hoogte vastlegging) 415,-
deformatie basis 215,-
deformatie uitgebreid 320,-
scheurmeter (per stuk) 10,-
Expertise onderzoek (bij een bouwkundig gebrek of geschil) Op aanvraag
Sleutel ophalen en brengen binnen de gemeente € 30,00
Reiskosten buiten straal 25 km 0,28 / km
Rapport op papier / full colour / per post / ingebonden / vanaf €15,-/stuk
Meerprijs spoedkeuring (rapport binnen 3 dagen) € 80,00
Annulering binnen 24 uur voor de keuring € 185,00
vooroplevering 1e inspectie € 280,-
tussentijdse inspectie incl. rapportage € 185,-
Eindoplevering incl. rapportage € 280,-
Eindoplevering verbouwing € 200,-
inspectie werkzaamheden op uurbasis (voor bedrijven) € 50,-
Online bouwkundig advies per advies € 75,-
Bouwkundig consult (bij specifiek bouwkundig probleem) zonder rapport € 150,-
Bouwkundig consult rapport € 150,-
Controle tijdens de bouw / tussentijdse inspectie voor aannemers € 350,-
Vooroplevering voor aannemers € 275,-
Eindoplevering voor aannemers € 275,-
vast uurtarief / inschakelen consult per uur €90,-

Soorte keuringen:

Basis keuring
Alle visueel waarneembare bouwdelen en eventuele bouwkundige gebreken worden genoemd. Tevens wordt een kwaliteitsbeoordeling van deze bouwdelen gegeven. In de rapportage wordt geen hersteladvies en geen kostenraming voor herstel opgenomen. Het (full color) rapport bevat kleurenfoto’s van de aangetroffen gebreken. Let op: dit rapport is niet geschikt voor financiering of ontbindende voorwaarden en wordt hierdoor ook niet vaak gekozen..
Pluskeuring (meest gebruikt)
Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden de herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhouds-maatregelen en op termijn (binnen 1-5 jaar) . U ontvangt een uitgebreide (full color) digitale rapportage met kleurenfoto’s van de aangetroffen gebreken. Een pluskeuring kan worden uitgebreid met een NHG-rapportage.
Pluskeuring NHG
voor Nationale Hypotheek Garantie. Een NHG keuring kunt u nodig hebben om een hypotheek te verkrijgen. De (full color) rapportage voldoet aan de specifieke eisen die door de Stichting NHG gesteld worden. In dit rapport worden summier de resultaten van de keuring beschreven. Het geeft echter onvoldoende informatie over de bouwtechnische staat van het pand en de mogelijke oplossingen voor de eventueel aangetroffen bouwkundige problemen, vandaar dat dit wordt uitgebreid met een pluskeuring. De voor de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie van belang zijnde gegevens worden hierbij samengevat in het Model-Bouwkundig Rapport.
Download een voorbeeld rapportage van een Pluskeuring NHG
Meeloopkeuring
Hierbij loopt u met onze inspecteur mee. Zijn bevindingen worden mondeling tijdens en na de keuring met u doorgenomen. Hierbij komen kort aan de orde: de geconstateerde gebreken, een globale indicatie van de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden. U ontvangt hier geen rapportage van.
NHG keuring
Deze NHG keuring is minder uitgebreid dan een bouwtechnische Pluskeuring. Het doel van deze keuring is dat de geldverstrekker inzicht krijgt in het achterstallig onderhoud van de woning. Dit rapport is dus meer voor de geldverstrekker en niet voor u als koper/verkoper van een pand.
 
Basis vooropname
Het risico vastgoed wordt geinventariseerd, het geheel wordt digitaal vastgelegd waarbij alle huidige gebreken van zowel interieur als exterieur worden beschreven: bouwkundige zaken en risico plaatsen in de gevels als tegelwerk, stucwerk, zetting, scheurvorming.
Uitgebreide vooropname
Inclusief de horizontale positie van het pand tot de milimeter vastleggen d.m.v. een waterpasinstrument (in exterieur gevelwerk worden hoogtebouten geplaatst). Deze vooropname is met name van toepassing voor oudere objecten met een verhoogde risico op scheurvorming of "op staal" gefundeerd.
 
Deformatie inspectie
Na de vooropname volgt een deformatie inspectie waarbij opnieuw de staat en toestand van een object wordt vastgelegd. Daarbij wordt gekeken naar de verschillen (deformatie) die zijn opgetreden t.o.v. de eerder uitgevoerde vooropname.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij houden per heden een Register van Verwerkingsactiviteiten bij. Hierin staat omschreven welke gegevens worden bewaard, hoe lang, welke gegevens worden gedeeld en met wie en de juridische grondslagen. In onze opdrachtbevestiging per mail, wordt u hierover ingelicht.

Terug naar VORIGE PAGINA

 

Bouwaanvraag

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »