Omgevingsvergunning

BouwaanvraagPer 1 oktober 2010 zijn verschillende vergunningen gebundeld in de omgevingsvergunning: vergunningen voor bouwen, ruimte, natuur en milieu.
Dit zijn o.a. de:

  • milieuvergunningen;
  • bouwvergunningen;
  • sloopvergunningen;
  • monumentenvergunningen;
  • huisvestingvergunningen;
  • gebruiksvergunning;
  • afvalbeschikking.

In de omgevingsvergunning zijn ook wetten gebundeld van andere ministeries en verordeningen van provincies, gemeenten en waterschappen.

Naast de verschillende vergunningen zijn ook de ontheffingen en andere zogenaamde toestemmingvereisten zo veel mogelijk samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor het in beroep gaan tegen een besluit over de vergunningverlening geld 1 beroepsprocedure.

Alle aanvragen worden ingediend bij 1 loket bij de gemeente.

Wabo

De wet die invoering van de omgevingsvergunning regelt, heet de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Aanvragen

De omgevingsvergunning kun U aanvragen via de website van de gemeente of via omgevingsloket.nl

Vergunningscheck

U kunt op omgevingsloket.nl de vergunningscheck invullen. Daarmee kunt u zien of u een vergunning nodig heeft en welke bescheiden u moet meesturen bij de aanvraag. Ook als u de aanvraag niet via internet doet, kunt u de vergunningscheck doorlopen. De uitkomsten kunt u dan gebruiken bij het invullen van een aanvraag op papier.

Wij kunnen deze omgevingsvergunning digitaal voor u indienen via omgevingsloket.nl. Alle bescheiden (bouwtekeningen, berekeningen, foto's e.d.) worden digitaal bij de vergunning gevoegd. Direct nadat de omgevingsvergunning is ingediend ontvangt u een email bevestiging van ons.

Om de omgevingsvergunning digitaal in te dienen hebben wij nodig:

  • Particulier: Sociaal fiscaal nummer (sofi) / Burgerservicenummer (BSN), e-mail
  • Bedrijf: KvK-nummer, e-mail

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »