Bouwkundig tekenwerk

De basis voor een succesvolle uitvoering van een project
is zorgvuldig tekenwerk.

Reeds in de schetsontwerp fase, wordt door ons meegedacht over:

 • Juiste materiaalgebruik.
 • Effectieve bouwwijze / uitvoerbaarheid.
 • Bouwkosten beheersing.

Kenmerken tekenwerk:

 • zeer nauwkeurig tekenwerk, getekend in Model ruimte (schaal 1:1);
 • aanpassingen in de Model ruimte worden automatisch verwerkt in de layout ruimte (bestektekeningen, principedetails e.d.);
 • teksten, maatvoering logo's e.d. staan in de layout ruimte, alleen lijnen en arceringen staan in de Model ruimte; tekenwerk in Model ruimte wordt geheel op detail niveau getekend;
 • tekening in Model ruimte door alle partijen te gebruiken als onderlegger / basis tekening;
 • reeds in ontwerpfase is er een goed overleg met alle partijen: opdrachtgever, aannemer, externe adviseurs en constructeur, zodat faalkosten tijdig worden voorkomen/beperkt;
 • definitieve constructie gegevens worden in de tekening verwerkt: bestek/bouwaanvraagtekening correspondeert met constructie tekening;
 • tekenwerk is conform het GB CAD-Afsprakenstelsel (GB CAS), deze is primair bedoeld voor gestructureerd tekenwerk van 2D CAD-tekeningen en informatie uitwisseling; voordat de tekeningen definitief naar de gemeente worden gestuurd (Omgevingsvergunning), wordt er een check gedaan bouwbesluit indieningsvereisten.

Wij verzorgen alle denkbare bouwkundig tekenwerk voor de Burger en Utiliteitsbouw (B&U).
Er wordt getekend met AutoCAD. Het basis bestandsformaat is DWG (DraWinG).

Schetsontwerp

 • Uw wensen worden visueel gemaakt, ter beoordeling van de welstand commissie:
  fase 1 / vooroverleg welstand.

Bestektekening

 • Het schetsontwerp wordt verder uitgewerkt, i.s.m. externe adviseurs, ter beoordeling van de 2e fase / reguliere bouwaanvraag / lichte bouwaanvraag.
 • Deze bestektekening kan de aannemer gebruiken voor het maken van een begroting en voor de uitvoering van het werk.

Bouwkundige tekeningBouwkundige tekeningBouwkundige tekening

Detailtekening

 • Bouwkundige details schaal 1:10 / 1:5 / 1:2
 • Waar wij goed op letten, is het feit dat hetgeen wij tekenen, ook daadwerkelijk uitvoerbaar is.

3D tekenwerk

3D uitwerking met AutoCAD van een bestektekening of detail ter verduidelijking van en het inzichtelijker maken van het bouwplan. Vooral bij complexere bouwwerken is dit een groot voordeel.

Digitaliseren bestaande tekening

Omgevingsloket

 • In het Omgevingsloket wordt digitaal een nieuw dossier aangemaakt
 • Aanvraagformulier invullen en toevoegen alle bescheiden
 • Bijhouden dossier, indienen aanvullingen tot verlening Omgevingsvergunning
 • Als gemachtigde heeft ons bedrijf toegang tot het dossier
 • Omgevingsloket online vereist eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2
 • t.b.v. aanvraag dient de opdrachtgever een Machtiging aanvraag omgevingsvergunning in te vullen

Digitaliseren bebouwing zonder tekening

 • Ter plaatse inmeten van het bouwwerk.

Werktekening

Deze tekening wordt gebruikt voor de uitvoering van het werk.

Aanpassen bestaande DWG tekening

Wij kunnen een bestaande DWG tekening voor u aanpassen voor een vast uurtarief van €42,-

Denk hierbij aan toevoegen of wijzigen in de tekening. Voordeel is dat de kosten (arbeid) hiervoor relatief laag zijn.

Technische omschrijving

 • Toepassing: De technische omschrijving TO is een werkbeschrijving van het bouwkundige deel, waarin constructies en de te gebruiken materialen indicatief zijn vastgelegd. Een technische omschrijving is een goede basis voor latere detaillering naar een bestek. In bepaalde gevallen kan deze technische omschrijving samen met een afwerk- en kleurenstaat ook worden gebruikt als contractstuk. Goede algemene voorwaarden zijn in dat geval zeer belangrijk.
 • Indeling: Stabu-volgorde met omschrijving van elementen, constructies en materialen. Merken en/of specificaties zijn, indien bekend, opgenomen. In feite is een technische omschrijving een vereenvoudigd Stabu-bestek. Technische installaties kunnen ook worden inbegrepen.

Download: voorbeeld technische omschrijving

Specificaties bouwkundige tekeningen:

 • Alle bovenstaande tekeningen worden getekend op A4 t/m A0 formaat.
 • Tekeningen kunnen digitaal worden aangeleverd in pdf of dwg formaat.

Tarieven en voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tarieven 2019

 

Portfolio

Flickr portfolio

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »