Eindoplevering

BouwaanvraagEr kan een hoop mis gaan bij de bouw of het ontwerp van de woning. Meestal zijn deze projecten in opdracht van een projectontwikkelaar gebouwd en deze heeft zijn belangen elders liggen. De onderhandelingen van meer- en minderwerk lopen stroef, maar dat is eigenlijk het enige waar u als koper invloed op uit kan oefenen; in de afwerking van het object. De constructie wordt in de meeste gevallen buiten beschouwing gelaten, dat betekent dat deze niet veranderd mag worden. Voor controle van de constructie kunt u een tussentijdse keuring laten uitvoeren, zie onder.
Stap 1: aanvraag
Vraag de opleveringskeuring aan voor de datum en tijd van de oplevering, zoals vermeld in de uitnodiging voor de officiële oplevering die u heeft ontvangen van de projectontwikkelaar/bouwer.
Vraag geen opleveringskeuring aan vóór een eventuele vooroplevering. Teken dan ook nog niets en neem geen sleutel in ontvangst. Alleen de officiële oplevering is het wettelijke moment waarop u de woning accepteert en u de eigenaar wordt.
Direct na het aanvragen ontvangt u per e-mail een afspraakbevestiging, let op: er wordt geen opdracht uitgevoerd zonder een door beide partijen geaccordeerde opdrachtbevestiging per mail.

U kunt een aanvraag indienen via de link: direct aanvragen. U hoeft alleen die velden in te vullen die relevant zijn.

Wijzigen/annuleren
Tot 24 uur voorafgaand aan de bouwkundige keuring kunt u de afspraak kosteloos wijzigen.

Stap 2: informatie verzamelen
Verzamel voorafgaand aan de opleveringskeuring het bestek, brochure, verkooptekeningen, bouwtekeningen, de meer- en minderwerklijsten en eventuele specifieke aandachtspunten. Het is handig als wij voor de oplevering deze bescheiden kunnen bekijken, u kunt ons deze bescheiden per mail toesturen.

Stap 3: opleveringskeuring

  • U ontmoet de bouwkundig inspecteur voor de woning;
  • De bouwkundige, de opleveraar- (aannemer) en u controleren de woning visueel op gebreken, meestal van boven naar beneden en eerst binnen, daarna buiten. Informeer de bouwkundige als het meerwerk en/of extra opties niet volgens afspraak is uitgevoerd;
  • Bij een appartement keurt de bouwkundige in principe alleen het privégedeelte;
  • Tijdens de rondgang kunt u al uw vragen stellen;
  • U krijgt uitleg van de aannemer over het in gebruik nemen van de woning en installaties;
  • De bouwkundige noteert per ruimte de eventuele gebreken;
  • De opleveraar noteert in een zogeheten proces-verbaal van oplevering (PVvO ) de gevonden gebreken. U controleert dit document samen met de bouwkundige voordat u het tekent voor akkoord. De bouwkundige adviseert u over de stappen na de opleveringskeuring;
  • Binnen twee werkdagen na de dag van de keuring ontvangt u het rapport digitaal per mail in pdf formaat, met de bevindingen van de bouwkundige en voorzien van bouwkundige tips, aanbevelingen en adviezen;
  • Als er Gebreken zijn die niet door de aannemer worden erkend, zal hier in het rapport dieper op in worden gegaan middels een onderbouwing van het gebrek en foto's, de aannemer wordt dan dringend verzocht het gebrek toch correct op te lossen;
  • De factuur ontvangt u binnen enkele dagen van de administratie per mail, deze dient binnen 7 dagen te worden voldaan.

Kosten
eindoplevering                    € 280,- (inhoud tot 600m³)
basistarief, duur maximaal 2 uur, binnen een straal van 25km van Rijen
meerprijs per ½ uur            € 45,-

U kunt als koper of aannemer ook een tussentijdse en/of vooroplevering laten uitvoeren.

Algemeen
Op het moment dat uw woning opgeleverd wordt, loop u samen met de bouwkundig inspecteur en met iemand van de aannemer (in het vervolg aannemer genoemd) door de woning om deze visueel te inspecteren. Van de aannemer krijgt u uitleg over het gebruik en onderhoud van specifieke delen. De geconstateerde gebreken (opleverpunten) worden genoteerd in het proces-verbaal van oplevering (PVvO) en dit tekent u samen met de aannemer, waarna u  de sleutels krijgt.

Let op: gebreken als beschadigingen dienen bij de visuele inspectie te worden geconstateerd, in het meest van de gevallen hoef u hier later niet mee aan te komen, omdat dan niet meer duidelijk is wie hier verantwoordelijk voor is.

Terug naar VORIGE PAGINA

 

 

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »