Tussentijdse oplevering

Vooroplevering / tussentijdse inspectie voor koper


U kunt er ook voor kiezen om tussentijds een inspectie uit te laten voeren. Een groot voordeel van een tussentijdse inspectie is dat al in een vroegtijdig stadium eventuele tekortkomingen, en dan met name aan de constructie, kunnen worden gesignaleerd.
Bij de oplevering is de constructie van het pand grotendeels niet meer zichtbaar i.v.m. alle afwerkingen. Als er later gebreken aan het licht komen die tijdens de oplevering niet zichtbaar waren, kunt u dit alsnog verhalen als verborgen gebreken. Het tijdig signaleren van gebreken is natuurlijk veel beter, omdat het op dat moment vaak nog goed is te verhelpen, dat is voor zowel de bouwer als de koper voordelig. Verborgen gebreken verhelpen kost altijd veel geld en tijd.
Er zijn verschillende momenten om een tussentijdse inspectie uit te voeren, b.v.:

  • Na leggen 1e verdiepingsvloer;
  • Na plaatsen dakplaten;
  • Wind- en waterdicht (dakpannen erop en glas geplaatst).

U kunt ook de termijnen aanhouden van de betaling aan de aannemer, u kunt dan afspreken dat u eerst een tussentijdse inspectie uit laat voeren, alvorens de termijnbetaling te betalen.
Kosten
1e inspectie             € 199,-
2e – 3e inspectie       € 160,-
Alle genoemde bedragen zijn inclusief b.t.w.

Van de tussentijdse inspectie ontvangt u een digitaal rapport (in kleur met foto's), met daarin een globale indruk van de bouwplaats, de uitvoering en de eventueel aangetroffen gebreken/bijzonderheden. Ook staat er algemene informatie in over b.v. de gebruikte materialen/bouwstijl e.d.

Omdat bij een tussentijdse inspectie het werk veelal nog niet klaar is, worden in het rapport aandachtpunten / aanbevelingen aangegeven en geen actiepunten.

In het rapport worden dus aandachtpunten aangegeven, de koper/opdrachtgever weet dan wat de punten zijn waar extra aandacht aan moet worden gegeven door de aannemer.

De aannemer op zijn beurt wordt geacht de gehele inhoudt van het rapport te kennen en extra aandacht te besteden aan de aandachtpunten die aangegeven staan. Deze aandachtpunten (indien zichtbaar) worden tijdens de eindoplevering extra nagekeken.

Vooroplevering / tussentijdse inspectie voor aannemer

U kunt als bouwer/aannemer een tussentijdse inspectie/controle laten uitvoeren:

- de gehele nieuwbouw wordt op dat moment nagekeken, u ontvangt hiervan een digitaal rapport met foto's waarin knelpunten / gebreken zijn aangegeven, in het rapport worden aanbevelingen gegeven hoe de knelpunten opgelost kunnen worden.

- u voorkomt hiermee vele opleverpunten bij de eindoplevering en vooral wordt getracht zoveel mogelijk gebreken in de toekomst te voorkomen en daardoor faalkosten te reduceren.

- Controle tijdens de bouw €350,-

- Vooroplevering €280,-

- Eindoplevering €280,-

- inhuren/consult per uur €90,- (b.v. advies bij een specifiek probleem)

Terug naar VORIGE PAGINA

 

 

Nieuws & Projecten

Pluskeuring tussenwoning Langestraat Tilburg

Indienen omgevingsvergunning opslagloods t.b.v. BMW dealer Dordrecht

Beschikking omgevingsvergunning opslagloods voor autobedrijf te Roosendaal

Beschikking omgevingsvergunning vrijstaande villa 1+2 Waterwijk te Nesselande

indiening omgevingsvergunning vrijstaande villa 2 Waterwijk te Nesselande Rotterdam

indienen omgevingsvergunning Opslagloods t.b.v. verkoop autoonderdelen te Venray

bouwkundige inspectie scheurvorming gevel te Tilburg

indienen omgevingsvergunning vrijstaande villa 1 Waterwijk te Nesselande Rotterdam

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

indienen omgevingsvergunning nieuwe opslagloods te Lisse

Bouwkundig consult inclusief rapport totaal €300,-

Bouwkundige keuring voortaan standaard in koopcontract

Eindoplevering vrijstaande woning te Eindhoven

Pluskeuring aankoop woning te Rijen

Online bouwkundig advies voor particulier te Waalwijk

Omgevingsvergunning loods voor rijbak paarden te Schinveld Limburg

Online bouwkundig advies voor €75,- binnen 1 dag

Meer nieuws »