Voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten is de RVOI-2001 van toepassing en is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrecht te Den Haag op 29 juni 2001.

Deze regeling ligt ter inzage op ons kantoor of kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

Bouwtechnische keuringen

Algemene voorwaarden 2019

Bouwkundig tekenwerk

Algemene voorwaarden

Privacy Statement AVG

Privacy statement

Nieuws & Projecten

Vooroverleg oprichten loods in Neer, Rotterdam, Almere en Dordrecht

Oprichten vrijstaande energieneutrale woning in Nieuwertkerk a.d. IJssel

Oprichten loods in Maasbree

Oprichten vrijstraande energie neutrale woning in Kijkduin en Vroondaal Den Haag

Oprichten loods tbv botenverhuur in Heeg Friesland

Oprichten opslagloods Berkel en Rodenrijs

Oprichten villa Numansdorp

Vanaf heden Privacy statement aanwezig

Meer nieuws »